Til studerende og andre interesserede

Til studerende og andre interesserede

Generelt om Plexus

Kig rundt på vores hjemmeside, og også gerne vores facebookside for at finde informationer om Plexus. Kort fortalt, så er Plexus et værested/mødested for ensomme unge i Odense i alderen 20-35 år og vi har åbent tre dage om ugen. I Plexus kommer alle slags mennesker, og alle er velkomne. Vi har en række husregler som skal overholdes, men ellers er ung-til-ung kontakten og fællesskabet det vigtigste i Plexus.

Studieopgaver om Plexus

Vi får rigtig mange henvendelser fra studerende der gerne vil bruge Plexus Odense som case til en opgave, eksamen mm. Dette er selvfølgelig meget velkomment. Vi skal dog præcisere, at vi er et værested der tilbyder anonymitet og forsøger at skabe et trygt miljø for vores besøgende. Derfor er interviews og observationer i åbningstiden desværre ikke muligt. De frivillige kan efter aftale stille op til både interview, observation inden åbningstid, video mm. Vi diskuterer gerne diverse emner om værestedet og de besøgende, samt om at være frivillig i Plexus.

Skriv til os på info@plexusodense.dk, så kan vi finde ud af formen. I mailen bedes du/I forklare hvad formålet med interview mm. er, så vi kan gøre os nogle overvejelser inden mødet, og evt. tage foldere om Plexus med til jer.