Plexus Odense

OBS: Plexus holder lukket

17. januar: Efter pressemødet hvor de nye restriktioner, heriblandt forsamlingsloftet på 5 personer, blev forlænget, er Plexus nødsaget til at holde lukket indtil d. 1. april. Dette gælder ligeledes for gåturene.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen igen, når vi kan.

Vores Discord server er stadig åben, og I skal være meget velkomne derinde til at snakke sammen eller måske arrangere gåture eller spil sammen på nettet. I finder den her: https://discord.gg/4x86RsJ

15. december: Grundet det stadig høje smittetal i Odense og det fortsatte forsamlingsforbud på maksimum 10 personer, har vi ikke kunnet rykke indenfor i vores nye lokaler på Kochsgade 31 som planlagt.

Men vi har derimod været i gang med at arrangere gåture her i den kolde juletid for alle dem, der har lyst.

Der vil stå to frivillige klar hver mandag og tirsdag i december (undtagen d. 28. december, hvor vi holder lukket) til en gåtur. Vi starter fra Plexus kl. 18 og går cirka en time og slutter af ved Plexus igen omkring kl. 19. Vi holder ikke lukket på grund af dårligt vejr, så vi har sørget for paraplyer til alle i tilfælde af regnvejr.

Hvad er Plexus?

Plexus er et værested for ensomme unge, der har lyst til at møde nye mennesker.

Ny i Plexus

Alle er velkomne i Plexus, og vi har altid plads til en mere

Åbningstider

Mandag, Tirsdag og Torsdag

17:00 – 21:00

Bliv frivillig

Lyst til at blive frivillig i Plexus Odense?

Deltagere af Plexus er unge mennesker i alderen 20 til 35 år, der af forskellige årsager har svært ved at danne sig et socialt netværk.

De deltagere, der kommer i Plexus, kan have haft meget forskellige livsforløb, og det er svært at lave et stereotypt portræt af en Plexus-deltager. Nogle er vokset op i ressourcesvage familier, er måske blevet mobbet som barn og har måske altid følt sig ved siden af. Andre kan have haft en helt ubemærkelsesværdig opvækst med gode venner og familie for så i ungdomslivet at være blevet ramt af en depression eller andre forhold, der har vendt op og ned på livet og gjort det svært at være i og danne sociale relationer.

Et trygt socialt rum
Fælles for deltagerne i Plexus er dog, at de står et sted i livet, hvor de har lyst til at bryde ud af ensomhed. De er i grænselandet mellem at have lysten til at skabe et netværk og evnen til at gøre det inden for samfundets normale sociale sammenhænge. Det kan være, at en psykisk sygdom gør det svært at skabe relationerne, men det kan også være, at brugeren blot ikke indgår i nogen meningsfulde sociale sammenhænge sammen med andre unge, fordi brugeren for eksempel er på kontanthjælp eller førtidspension.

Det som Plexus kan give, er et trygt socialt rum, hvor der er plads til forskellighed. Her bliver alle set og hørt. Og det er samtidig helt i orden ikke at være den hurtigeste eller bedste. Her er en tro på, at alle mennesker har noget at byde på, og her er støtte og hjælp til dem, som rækker ud.

Ikke et behandlingssted
Brugerne kan have fået konstateret en psykisk sygdom, men vi taler af princip ikke om sygdom på stedet. Den primære opmærksomhed er i stedet rettet mod hyggeligt samvær og de almindelige problemer, brugerne kan have i deres egenskab af at være unge mennesker. Plexus er altså ikke et sted, brugerne søger hen for at blive konfronteret med eller få behandlet en sygdom. Men for at få et åndehul og en følelse af normalitet.

Af samme grund er der heller ingen krav til uddannelse eller særlige faglige kompetencer for at kunne starte som frivillig. Og der er heller ikke noget egentlig uddannelsesforløb, som de frivillige skal følge, efter de er begyndt.

Til gengæld er det vigtigt, at de frivillige har et personligt overskud og et ønske om at hjælpe andre. Og at de får en bevidsthed om de begrænsninger og muligheder, som de og Plexus har, samt nogle redskaber til at håndtere de situationer, der kan opstå i et miljø, hvor mange mennesker skal blive enige om sociale spilleregler.

De frivillige evaluerer forløbet efter hver vagt. Og frivilliggruppen laver jævnligt større evalueringer og tilpasser løbende de fremgangsmåder, som mødestedet benytter.