Plexus Odense

PLEXUS ER ÅBEN IGEN!

10. maj: Plexus åbner igen udendørs foran vores lokaler på Kochsgade 31. Det er hver mandag kl. 18.00-20.00. Der vil ikke være et måltid i åbningstiden, men nogle dage vil vi lave bålhygge og grille pølser mm. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle sammen igen.

Hvad er Plexus?

Plexus er et værested for ensomme unge, der har lyst til at møde nye mennesker.

Ny i Plexus

Alle er velkomne i Plexus, og vi har altid plads til en mere

Åbningstider

Mandag, Tirsdag og Torsdag

17:00 – 21:00

Bliv frivillig

Lyst til at blive frivillig i Plexus Odense?

Deltagere af Plexus er unge mennesker i alderen 20 til 35 år, der af forskellige årsager har svært ved at danne sig et socialt netværk.

De deltagere, der kommer i Plexus, kan have haft meget forskellige livsforløb, og det er svært at lave et stereotypt portræt af en Plexus-deltager. Nogle er vokset op i ressourcesvage familier, er måske blevet mobbet som barn og har måske altid følt sig ved siden af. Andre kan have haft en helt ubemærkelsesværdig opvækst med gode venner og familie for så i ungdomslivet at være blevet ramt af en depression eller andre forhold, der har vendt op og ned på livet og gjort det svært at være i og danne sociale relationer.

Et trygt socialt rum
Fælles for deltagerne i Plexus er dog, at de står et sted i livet, hvor de har lyst til at bryde ud af ensomhed. De er i grænselandet mellem at have lysten til at skabe et netværk og evnen til at gøre det inden for samfundets normale sociale sammenhænge. Det kan være, at en psykisk sygdom gør det svært at skabe relationerne, men det kan også være, at brugeren blot ikke indgår i nogen meningsfulde sociale sammenhænge sammen med andre unge, fordi brugeren for eksempel er på kontanthjælp eller førtidspension.

Det som Plexus kan give, er et trygt socialt rum, hvor der er plads til forskellighed. Her bliver alle set og hørt. Og det er samtidig helt i orden ikke at være den hurtigeste eller bedste. Her er en tro på, at alle mennesker har noget at byde på, og her er støtte og hjælp til dem, som rækker ud.

Ikke et behandlingssted
Brugerne kan have fået konstateret en psykisk sygdom, men vi taler af princip ikke om sygdom på stedet. Den primære opmærksomhed er i stedet rettet mod hyggeligt samvær og de almindelige problemer, brugerne kan have i deres egenskab af at være unge mennesker. Plexus er altså ikke et sted, brugerne søger hen for at blive konfronteret med eller få behandlet en sygdom. Men for at få et åndehul og en følelse af normalitet.

Af samme grund er der heller ingen krav til uddannelse eller særlige faglige kompetencer for at kunne starte som frivillig. Og der er heller ikke noget egentlig uddannelsesforløb, som de frivillige skal følge, efter de er begyndt.

Til gengæld er det vigtigt, at de frivillige har et personligt overskud og et ønske om at hjælpe andre. Og at de får en bevidsthed om de begrænsninger og muligheder, som de og Plexus har, samt nogle redskaber til at håndtere de situationer, der kan opstå i et miljø, hvor mange mennesker skal blive enige om sociale spilleregler.

De frivillige evaluerer forløbet efter hver vagt. Og frivilliggruppen laver jævnligt større evalueringer og tilpasser løbende de fremgangsmåder, som mødestedet benytter.