Til studerende og andre interesserede

Til studerende og andre interesserede

Generelt om Plexus

Kig rundt på vores hjemmeside og også gerne vores facebookside for at finde informationer om Plexus. Kort fortalt er Plexus et værested for ensomme unge i Odense i alderen 20-35 år. Vi har åbent hver mandag. I Plexus er alle velkomne.

Studieopgaver om Plexus

Vi får rigtig mange henvendelser fra studerende, der gerne vil bruge Plexus Odense som case til en opgave, eksamen mm. Da er vi er et frivilliginitiativ, er vi nødt til at prioritere at bruge vores ressourcer på brugerne af værestedet. Derfor har vi som udgangspunkt ikke mulighed for at bidrage til studieopgaver. Da Plexus er et anonymt tilbud, har vi heller ikke mulighed for at formidle en kontakt til vores brugere.